Remember Me

Remember Me

Att få möjligheten att designa ett armband för en så viktig fråga som den om demens och åldrande känns som en gåva. Demens är något som många av oss kommer att beröras av eller uppleva på något sätt i livet.
Att komma ihåg någon som är på väg in i demens är viktigt både för den som är drabbad och de som står nära. Därav valet av text på berlocken.
Jag har själv erfarenhet av demens i familjen. Jag vet att det kan vara väldigt smärtsamt att se och uppleva. Det är jobbigt när den drabbade inte kommer ihåg dig, när du inte längre kan dela och prata om sådant som ni upplevt tillsammans.
Med detta smycke kan vi dela med oss av kunskap och upplevelser av demens samt bidra till forskning, utveckling och utbildning inom området.
På stiftelsen Silviahemmet.se köper du armbandet och svenskt Demenscentrum.se, här kan du också läsa mer om demens.

Love Lena

 

Remember Me

To get the opportunity to design a bracelet for such a great cause as the one about dementia and aging feels like a blessing. Dementia is something many of us will be affected by or experience in some way in life.
To remember someone who is in the early stages of dementia is important both for the affected and those close to the affected. Hence the choice of text on the charm.
I have myself experienced dementia in my family. I know that it can be very painful to witness and experience. It is hard when the affected don’t remember you, when you no longer can share and talk about your common experiences.
With this jewelry we can share our knowledge and experiences about dementia and also contribute to research, development and education on the field.
On the Foundation Silviahemmet.se you buy the bracelet and Swedish Demenscentrum.se, here you also learn more about dementia.

Love Lena

Share Button